Denne tilstanden rammer selve skulderleddet og er også kjent som «skulder kapsulitt». Kjennetegn ved denne tilstanden er det man kaller global stivhet som betyr stivhet i alle retninger/bevegelser. Den er delt inn faser hvor man opplever en smertefase, stivhetsfase og resolusjonsfase. En grundig undersøkelse, samt å utredes tidlig er viktig for forbedret prognose.