Fysioterapi

Fysioterapi er en manuell behandlingsform som også har lange tradisjoner. Fysioterapeuter er i rask utvikling og mange etterutdanner seg innenfor f.eks ultralyd diagnostisering. Som fysioterapeut settes det høye krav til faglig kompetanse, problemløsning og praktisk arbeid.

Det overordnede målet til en fysioterapeut er å hjelpe deg videre, og fremme god helse. Behandlingen baseres selvfølgelig på en grundig anamnese og undersøkelse. Hovedfokuset vil alltid være behandling av de fleste former for muskel og skjelett – plager. Mye av behandlingen foregår på benken samt i treningssalen – avhengig av hvilken tilstand og/eller diagnose pasienten befinner seg i. Fysioterapeuten bidrar til at pasienten oppnår kontroll over egen helse og fremgang, samt veiledning og forebygging av plagen i fremtiden.

Fysioterapeuter hjelper alle pasienter i alle aldre og kan finnes på sykehus, kommunale helsetjenesten, bedriftshelsetjenesten, institusjoner, og mange jobber i private fysikalske/tverrfaglige institutter. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

Hva kan en fysioterapeut hjelpe deg med?

 • Undersøkelse og behandling av mange muskel og skjelett – plager
 • Opptrening og behandling etter langvarig skade/operasjon
 • Gir råd og veiledning
 • Typiske tilstander/plageområder fysioterapeuten kan hjelpe deg med:
  • Nakke og rygg – plager
  • Smerter i skuldre
  • «Frozenshoulder»
  • Tendinitter (senebetennelser)
  • Smerter i hofter og lysker
  • Knesmerter
  • Albuesmerter
  • «Musearm»
  • Runners knee
  • Jumpers knee
  • Plantarfasciit
  • Akilles tendinitt

Hva slags behandling kan du forvente hos en fysioterapeut?

 • Bløtdelsbehandlinger bestående av IMS, massasje
 • Traksjonsteknikker
 • Uttøyning
 • Treningsveiledning og tilpassing
 • Ergonomiske råd og veiledning
 • Slyngetrening/behandling
 • Kinesiotaping
 • Graston
 • Trykkbølgebehandling
 • Laser

«Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste.