De aller fleste behandlinger er tålelige. Alt avhenger av hvordan du som pasient opplever smerte. Vi prøver alltid å være så behagelige som mulig, men av og til må man stå i det. Jeg pleier alltid å si at har man en del smerter fra før, vil det være smerter tilknyttet behandling, men det som kommer senere er så mye bedre i mange tilfeller. Noen tilstander er smertefrie å behandle, mens andre kan være smertefulle. Send oss en epost eller ring dersom du er redd for dette, eller har spørsmål tilstanden/diagnosen din.