Cervikogen hodepine (nakkehodepine)

Dette er en veldig vanlig form for hodepine som ofte sitter på den ene siden av hodet og det er en klar relasjon og holdepunkter for sammenheng med beinstrukturer og bløtvev(muskler) i nakken. Hodepinen brer seg ofte frem mot pannen og her kan den være mest intens, men mange opplever også strålesmerter i både skulder og arm. Ofte skyldes plagene unormal/nedsatt bevegelighet i nakken og omkringliggende muskulatur. Manipulasjon, bløtdelsbehandling og fysisk aktivitet med øvelser og uttøyning har vist seg å gi god effekt. Vi på Høst Helse har lang erfaring med å behandle dette.

Tensjonshodepine/Spenningshodepine

Er den vanligste hodepinetypen i verden og oppleves som kortvarige episoder med hodepine. Dette kan utvikle seg til å bli mer hyppig eller kronisk. Det er ofte en korrelasjon mellom stress og ømme muskler i nakke og skuldre som resulterer i hodepine. Hodepinen beskrives ofte som et stramt bånd over pannen og rundt tinningene. Det er ikke pulserende i karakter, men er ofte trykkende eller pressende. Noen opplever også kvalme, lys og lysskyhet, men dette er noe uvanlig. Denne hodepinetypen kan ofte feildiagnostiseres som migrene. Noen har faktisk også migrene i tillegg (rundt 10%).

Spenningshodepine er ikke en alvorlig tilstand. Målet med behandling er å forebygge og lindre tilstanden. Det anbefales å unngå å ta for mye medikamenter, da dette i seg selv kan gi hodepine. Paracetamol er ikke spesielt vanedannende og kan ha god effekt på hodepine. En kiropraktor og fysioterapeut kan hjelpe deg med avspenning i muskulatur og ledd som også kan bidra til forbedring.

Migrene

Migrene er en intens form for hodepine som ofte manifesterer seg på den ene siden av hodet. Årsaken til migrene er ikke kjent, men mange forskere mener det er en sammenheng i endringer av blodstrømmen i hodet og visse biokjemiske reaksjoner. Migrene er en kronisk hodepine som kan oppleves med og uten aura. Aura er en samling av varselssymptomer på et forestående migreneanfall og kan ofte være lyd og lysskyhet. Å ligge på et mørkt rom med frisk luft og lite lyd gir ofte lindring. Forebyggende medisiner samt å unngå utløsende faktorer kan bidra til reduksjon av hyppighet av anfallene. Erfaringsmessig har vi kunnet hjelpe noen migrenepasienter tidligere, men det er ingen dokumentert effekt av hverken fysikalsk eller kiropraktisk behandling for denne tilstanden.