Dette er et velkjent spørsmål som mange lurer på. Det viktigste spørsmålet er egentlig hvor bra man vil bli og hva man er villig til å gjøre selv. De aller fleste tilstander krevet et samarbeid mellom behandler og pasient for å oppnå best mulig resultat. Ingen blir helt bra av behandling i seg selv, men de fleste opplever en veldig god forbedring. Jeg sier alltid at i løpet av 3-5 behandlinger bør du føle deg merkbart bedre, ellers så må vi tenke nytt og henvise deg videre.