Tilskuddsordningen eller driftsavtaler ble innført i Norge for mange år siden som et resultat av økende plager i muskel og skjelett i befolkningen. Mange fysioterapeuter med tilskudd har i dag lange ventetider fordi det er lavere egenandeler hos dem. De fleste privatpraktiserende fysioterapeuter i Norge i dag har ikke tilskudd og har derfor mye kortere ventetid. Hos oss får du time samme uke du ringer oss.