Har noe dokumentert effekt i huden og brukes for å avlaste fascia/hud som ligger over muskelen. Dette fasiliterer muskelen og er ment for å normalisere funksjon.