– Oppleves som anfall av kraftig posisjonell svimmelhet som varer noen sekunder. Med dette menes at hodebevegelser eller f.eks å snu seg en bestemt retning i sengen utløser et kraftig anfall. Dette oppleves ofte som svært ubehagelig. Krystallsyke er navnet man bruker på folkemunne, men heter egentlig BPPV (Benign paroksysmal posisjonsvertigo). Dette er en forholdsvis ganske vanlig tilstand og kan ses hos unge, middelaldrende og eldre mennesker. Sannsynligheten for BPPV er større jo eldre man er. Gjennomsnittsalder for forekomst er cirka 60 år. Krystallsyke er totalt ufarlig, men oppleves sterkt og ubehagelig. Heldigvis er det veldig gode prognoser med behandling av dette og de aller fleste opplever en stor forbedring etter 1-2 behandlinger. Det finnes forskjellige typer av BPPV og behandles derfor deretter. Teknikkene vi bruker under behandling heter Epleys manøver.

– Årsaken til krystallsyke er ikke kjent, men mekanismene er godt forstått. Det forekommer forandringer i balanseorganet i indre øret som gjør at balanseorganet spiller deg et lite puss. Det er for eksempel ikke samsvar mellom hva øynene og tyngdekraften forteller kroppen din og utløser svimmelhet/vertigo.

– Har du mistanker om at svimmelheten din skyldes krystallsyke eller noe annet er du hjertelig velkommen til å ringe oss. Krystallsyke er, i de fleste tilfeller, relativt enkelt å diagnostisere.