Hodepine

Hodepine som oppstår brått, kan ramme de fleste fra tid til annen. I de aller fleste tilfeller vil hodepinen være totalt ufarlig og skyldes ofte det man kaller spenningshodepine. I sjeldne tilfeller bør man kontakte lege. Denne artikkelen vil forhåpentligvis skildre forskjellene på de vanlige hodepinetypene.

Hodepine kan deles inn i flere kategorier, men har to hovedinndelinger; Primære og sekundære.

 • En primær hodepine oppstår ofte uten å være relatert til en annen, underliggende sykdom.
 • Sekundære hodepiner kan oppstå som følge av en annen sykdom.
 • Hodepiner klassifiseres også utfra om den er akutt, subakutt eller kronisk.

Forekomsten av hodepine er som nevnt svært vanlig. 8 av 10 nordmenn har eller har hatt hodepine i løpet av det siste året og opptil 5% har hodepine opptil flere ganger i uken. I mindre en 1% av tilfellene pasienter oppsøker lege, hvor hodepine er symptomet, finner man underliggende sykdom. Det vil si at hodepine svært sjelden har skumle årsaker.

Akutt hodepine som er av den karakter og styrke du aldri har opplevd før, krever legetilsyn. Spesielt om det også følger andre symptomer som for eksempel trykk i hodet, feber, kvalme og/eller generell uvelhet.

Hodepinetyper

Spenningshodepine – den vanligste formen for hodepine

De aller fleste av oss har opplevd hodepine og den vanligste formen er det vi kaller «spenningshodepine» eller «tensjonshodepine». Den kjennetegnes ved en sporadisk, episodisk, sjelden eller hyppig form for hodepine som ofte manifesterer seg som en stramhet rundt hodet. Mange beskriver det som et bånd rundt hodet og som oftest mest fremtredende ved tinningene eller i pannen. Den kan også forekomme kronisk. I de aller fleste tilfeller skyldes denne formen for hodepine, – stress. Den oppleves ofte som trykkende eller pressende og sjeldent pulserende. Det blir ofte verre utover dagen og kan hos enkelte kan den provosere frem kvalme eller lyd/lys – skyhet. I noen tilfeller vil neon også kanskje oppleve svimmelhet.

10% av pasienter med spenningshodepine har også migrene. Man kan også i noen tilfeller se pasienter med angst og depresjon utvikle spenningshodepine. Spenningshodepine utgjør 75% av alle konsultasjonene i allmennpraksis der hodepine er symptomet.

Kort oppsummert vil spenningshodepine gi følgende symptomer:

 • Stramt bånd rundt hodet
 • Trykkende og pressende
 • Av og til kvalme/svimmelhet
 • Forverres utover dagen
 • Subakutt eller kronisk
 • Stress

Spenningshodepine er linket til økt spenning i hode og nakkemuskulaturen. Mange pasienter opplever stress i hverdagen der skuldre og nakke blir stive. Etter hvert utvikler mange hodepine som følge av dette. Psykisk stress er ofte en vanlige og utløsende faktor for denne type hodepine. Mange opplever god effekt av paracet eller ibux i akutte tilfeller av spenningshodepine, men dersom problemet oppstår hyppig anbefaler vi alltid å få sjekket spenning i nakke og skuldre.

En kiropraktor eller fysioterapeut er godt skikket til å utrede din hodepine og effekten av behandling er ofte svært god og lindrende. Ta kontakt med oss i dag om du ønsker mer informasjon.

Migrene

Migrene er en intens form for hodepine som ofte manifesterer seg på den ene siden av hodet. Årsaken til migrene er ikke kjent, men mange forskere mener det er en sammenheng i endringer av blodstrømmen i hodet og visse biokjemiske reaksjoner. Migrene er en kronisk hodepine som kan oppleves med og uten aura. Aura er en samling av varselssymptomer på et forestående migreneanfall og kan ofte være lyd og lysskyhet. Å ligge på et mørkt rom med frisk luft og lite lyd gir ofte lindring. Forebyggende medisiner samt å unngå utløsende faktorer kan bidra til reduksjon av hyppighet av anfallene. Erfaringsmessig har vi kunnet hjelpe noen migrenepasienter tidligere, men det er ingen dokumentert effekt av hverken fysikalsk eller kiropraktisk behandling for denne tilstanden.

Cervikogen hodepine (nakkehodepine)

Dette er en veldig vanlig form for hodepine som ofte sitter på den ene siden av hodet og det er en klar relasjon og holdepunkter for sammenheng med beinstrukturer og bløtvev(muskler) i nakken. Hodepinen brer seg ofte frem mot pannen og her kan den være mest intens, men mange opplever også strålesmerter i både skulder og arm. Ofte skyldes plagene unormal/nedsatt bevegelighet i nakken og omkringliggende muskulatur. Manipulasjon, bløtdelsbehandling og fysisk aktivitet med øvelser og uttøyning har vist seg å gi god effekt. Vi på Høst Helse har lang erfaring med å behandle dette.

Bestill time her

Medikament indusert hodepine

Mange tar smertestillende i forbindelse med hodepine. Dette er ikke alltid så veldig lurt, spesielt om du ofte tyr til paracet eller ibux mot hodepinen. Tar du smertestillende mot hodepine i mer enn 15 dager i løpet av en måned, øker risikoen for medikamentell indusert hodepine.

Løsningen er like enkel som den er brutal, man må kutte ut smertestillende. Dette kan medføre abstinensplager og mange ender opp med sykemelding i perioden man kutter ut medikamentene. Det er også vanlig å oppleve en økning av hodepineintensitet i denne perioden. Det anslås av 1% av Norges populasjon lider av denne type hodepine og rammer kvinner hyppigere sammenlignet med menn.

Hodepine, kiropraktor, høst helse

Sjeldne/alvorlige hodepinetyper

Cluster/klase – hodepine

Kjennetegnes med kraftige anfall av hodepine som regel lokalisert rundt øyet. Smertene oppstår brått og kommer ofte i puljer eller klaser (derav navnet). Smertene kan vare fra 15 minutter opptil 3 timer og oppleves for pasienten som svært sterke og sprengende. Ved anfall er ofte en eller flere av følgende symptomer tydelig:

 • Rødt øye
 • Nesetetthet
 • Svetting
 • Liten pupille
 • Renning fra nese
 • Fall i øyelokk

Denne typen hodepine er sjelden, og rammer oftere menn. Vanlig smertedebut er alderen mellom 20-40 år. Man kjenner foreløpig ikke til årsaken til denne type hodepine. Heldigvis finnes det medikamenter og tiltak som lindrer anfallene, triptan-medikamenter og oksygen på maske.

Trigeminus nevralgi

Denne tilstanden kjennetegnes ved anfall av skarpe, lynende og korte smerter i ansiktet. Smertene stammer fra en nerve som ligger i ansiktet og er en såkalt sensorisk nerve. Det rammer normalt sett den ene siden av fjeset. Du kan lese mer om dette på www.nhi.no.

 

Kreft og svulst

Dette er svært sjelden og sammensatt, men opplever du trykk i hodet som er markant og allmenntilstanden er svært dårlig, anbefaler vi å kontakte lege/legevakt så snart som mulig.

 

Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe!

T: 94051851

E: post@hosthelse.no

Kilder:

www.nhi.no

Hodepine mann sett ovenfra