Kiropraktikk – hva er det?

Kiropraktikk

Kiropraktikken kom til verden i USA på slutten av 1800-tallet.  Nærmere bestemt i 1895 av kanadiskfødte Daniel David Palmer i Davenport, Iowa. I 1898 etablerte han den første skolen i samme by, hvor senere sønnen overtok i 1906 og løftet faget ytterligere. Den første, norske kiropraktoren hadde sin praksis i Oslo og åpnet allerede i 1922.

Ordet «kiropraktikk» eller «kiropraktor» har sitt opphav fra det greske språket og betyr «utført med hendene». De siste 20-30 årene har kiropraktikken i Norge fått et stort løft med offentlig autorisasjon i 1988. Med dette fulgte også en beskyttelse av tittel som vil si at alle kiropraktorer må være lisensierte og følge «lov om helsepersonell» på lik linje med andre autoriserte helseprofesjoner. Fra 2006 har norske kiropraktorer status som primærkontakt innenfor sitt eget kompetanseområde som er muskel/skjelett – helse.

Kiropraktorer kan i dag sykemelde inntil 12 uker, henvise til MR og røntgen, samt henvise til spesialister og fysioterapi. Frem til januar 2017 fantes det et tak fra Helfo som delvis refunderte for inntil 14 behandlinger. Dette taket er nå borte, og kiropraktorer får refusjon for alle behandlinger, uavhengig av antall. Dette beløpet får kiropraktorer i Norge i tillegg til egenandel.

For å få fart på forskning innenfor muskel/skjelett – helse støtter alle pasienter en god sak når de går til behandling hos kiropraktor. Vi gir nemlig en prosentdel av støtten vi får fra Helfo direkte til vårt eget forskningsfond!

Du kan lese mer om oss her: www.kiropraktikk.no

kiropraktor
Skjelett

Dette gjør en kiropraktor:

Ved første time hos oss hilser vi og starter anamnesen (historien din). Her stiller vi spørsmål rundt din helse og blir bedre kjent med ditt problem. Vi legger stor vekt på nøyaktighet i anamnese. Dette gjør vi for å danne oss et best mulig bilde av hva som foregår, samt å utelukke mer alvorlig sykdom eller såkalte «kontraindikasjoner» til behandling. Videre utreder vi og undersøker kroppen din. Her utføres en rekke tester relatert til ditt problem og basert på anamnesen. På slutten av dette går vi gjennom resultatene av undersøkelsen og kommer med forslag til behandling.

I de fleste tilfeller utfører kiropraktorer manipulasjonsbehandling, eller bedre kjent som «knekking». Formålet med dette er å normalisere leddenes funksjonsevne. Produktet av dette er ofte økt bevegelighet og redusert smerte/symptom. Mange lurer på hvorfor det knekker og hva som skjer i forbindelse med dette. Lyden man hører er ganske enkelt forklart frislipp av leddtrykk som resulterer i dannelsen av luftbobler.

Mange hører til stadighet at man «ikke skal «knekke» på fingrene, det kan gi leddgikt!», dette er naturligvis en myte, på lik linje med at man ikke får firkantede øyne av å se for mye på TV.

Fra spøk til alvor er det helt trygt å gå til kiropraktor. En fersk gjennomgang av forskningen viser at kiropraktisk behandling har god effekt på muskel og skjelett – plager og det meldes om svært få bivirkninger. Det betyr ikke at alle synes det er greit og ikke er redde, derfor er vår jobb klinkende klar. Vi tar godt vare på pasientene våre, svarer på spørsmål, gir god informasjon i forkant av behandling, og respekterer pasientens ønsker om hva slags behandling man ønsker.

Alle kiropraktorer i Norge er autorisert helsepersonell og utdannelsen strekker seg over 5 + 1 år på universitetsnivå. Året etter utdannelsen på 5 år er tilegnet turnustjeneste, før man får sin endelige autorisasjon etter totalt 6 år. Vi er med andre ord godt skikket til å utrede og behandle dine muskel/skjelett – plager.

Du kan eventuelt lese mer her!

Tverrfaglig samarbeid

Hos Høst Helse tilbyr vi både kiropraktikk og fysioterapi. Grunnen til dette er at vi kan spille hverandre gode. Fysioterapeut August Gundersen har lang erfaring med opptrening og behandling av muskel/skjelett – plager. Han har kompetanse på felt som kiropraktorene ikke har. Dette samarbeidet kommer pasienten til gode i et behandlingsforløp.

Dersom du lurer på om vi kan hjelpe deg, kan du ringe, sende epost, eller bestille time på hjemmesiden vår.

Tlf: 94051851

Epost: post@hosthelse.no

Web: www.hosthelse.no

Timebestilling: https://timebestilling.aspit.no/#/p3861/main

Du kan også sjekke ut flere av våre blogginnlegg på hjemmesiden om ønskelig. Vi streber etter å skrive om aktuelle ting og vanlige plager.