Er du svimmel og det kommer i bølger?

Da er sannsynligheten stor for at du har krystallsyke. På fagspråket kaller vi det BPPV (Benign Paroksysmal Posisjonell Vertigo) og er uten tvil den vanligste formen for svimmelhet eller det vi kaller vertigo.

For å forstå krystallsyke må man forstå begrepet vertigo. Vertigo er en form for svimmelhet som oppleves å være i en karusell. Selve synsfeltet blir forstyrret og man føler at rommet du er i går rundt. Vertigo stammer veldig ofte fra en forstyrrelse i det indre øret, der balansesenteret sitter. Denne forstyrrelsen skaper en feiltolkning av hvor kroppen din er i sted og rom, mye fordi det ikke samsvarer med hva øynene og kroppen din forteller deg.

 

Hvorfor oppstår krystallsyke og hva er det egentlig?

Krystallsyke oppstår ofte idiopatisk, eller det vil si det oppstår ofte uten forvarsel eller har noen spesiell grunn. Sannsynligheten for å få tilbakefall etter du har hatt krystallsyke er derimot betydelig. Opptil 60% får tilbakefall, men dette kan ta dager, måneder eller år. Noen får krystallsyke etter de har vært utsatt for g-krefter som f.eks på et tivoli, men dette er fremdeles noe spekulativt.

Krystallsyke blir definert som en vanlig sykdom i det indre øret. Det påvirkes ofte ved bestemte hodebevegelser, samt at det utløser forbigående og korte anfall av svimmelhet.

Det vi ser her er buegangene i det indre øret. Små «stener» eller otolitter ligger i buegangene og registrerer hoderotasjon og bevegelser. Bildet er hentet fra Store Norske Leksikon.

Forekomsten av denne sykdommen er relativt stor sett på nasjonal basis. 1,6% av befolkningen rammes årlig av krystallsyke. Det forekommer oftere hos kvinner sammenlignet med menn og gjennomsnittsalder for forekomst er 65 år. Det er en svært sjelden sykdom hos barn.

Svimmelhetssymptomene utløses mår små steiner/otolitter løsner og faller inn i buegangene. Her forstyrrer de de små følerne (capula) som normalt sett registrer hodebevegelsene. Dette skaper en feiltolkning og utløser svimmelhet/vertigo. Svimmelheten varer som regel noen få sekunder opptil ett minutts tid. Dette oppleves ofte som svært ubehagelig for pasienten, men det er viktig å huske at krystallsyke er harmløst og kan, i de aller fleste tilfeller, behandles med svært gode prognoser.

Diagnostisering/Behandling

Ved Høst Helse har kiropraktor Christian Høst lang erfaring med utredelse og behandling av krystallsyke. Som nevnt er det svært gode prognoser og behandlingsantallet er veldig ofte få. 2-3 behandlinger.

Undersøkelsen dreier seg alltid om å finne ut av hvilket øre som er affisert/påvirket. Dette gjøres ved bestemte hodebevegelser som oftest i liggende posisjon. Dette vil, dessverre, ofte føre til at symptomene eller svimmelheten oppstår. Verdien i dette er at vi da har kartlagt hvilket øre problemet sitter i og behandlingen settes i gang umiddelbart. Mange opplever behandlingen som relativt lik som undersøkelsen, men opplever en veldig rask lindring av symptomene. Behandlingen er totalt ufarlig og har umiddelbar effekt i de aller fleste tilfeller. Behandlingen kalles «Epleys manøver» og er en allmenkjent behandling for krystallsyke.

Det er viktig å presisere at ikke all svimmelhet er krystallsyke. Vi er godt trent til å oppdage andre former for svimmelhet også. Som kiropraktor har vi full henvisningsrett til legespesialister. Oppdager vi symptomer som ikke stemmer overens med krystallsyke vil vi henvise videre ved behov.

Ta kontakt med oss dersom du lurer på noe eller har spørsmål knyttet til svimmelhet.

Vi hjelper deg!